Under Construction


You can still download these forms

Vazeefa ah vanumah edhey form
Mauloomaathu hoadhan edhey form
Siyaasee Party registry kurumah edhey form
Siyaasee Party eh ufehdhumuge huhdha ah edhey form
Siyaasee Party eh ge Member kamun vakivumah edhey form
Siyaasee Party eh ge Member akah vumah edhey form
Inthikhaabaa behey marukazuge training hall kuyyah dhookurumaa behey usool