Election Commission of Maldives

ގުޅުއްވުމަށް

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ހިލާލީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު:3322241 (960+) ،3004444 (960+)

ފެކްސް: 3323997 (960+)

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv

 

މިކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ

ނަން: ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3004476 (+960)  

އީމެއިލް: [email protected]

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމް

 

ސޯޝަލް މީޑިއާ:

ފޭސްބުކް ޕޭޖް: /www.facebook.com/electionscommission

ޓްވިޓާރ: twitter.com/electionsmv

 

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް:

ގުޅުއްވުމަށް: 1414