Election Commission of Maldives

ގުޅުއްވުމަށް

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ހިލާލީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފެކްސް: 3323997 (960+)

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv

ފޯނު:3322241 (960+) ،3004444 (960+)