Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ) އުވާލުމާ ގުޅޭ؛

25 ޑިސެމްބަރު 2022, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: (IUL)38-DA/38/2022/391 

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ) އުވާލުމާ ގުޅޭ؛

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ) އުވާލުމަށް މި ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގުޅާނީ މި ކޮމިޝަނުގެ 3322241 ފޯނަށެވެެ. އީ މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]  އަށެވެ.

ވީމާ، މި ޕާޓީގެ ދަރަންޏެއްވާނަމަ އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25  ޑިސެމްބަރ 2022