Election Commission of Maldives


ވިލިމާލެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ތަންތަން

27 އޭޕްރީލް 2022, 12:00 އިއުލާން

       ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2022/131

އިޢުލާން

2022 މޭ 14 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވިލިމާލެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހަމަވި އިރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދަށް މިތަންތަނުގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިނުވާތީ، މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފީމެވެ.

ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ތަންތަން

#

ފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓިފޮށީގެ ނަން

ރަށުގެ ނަން

1

1

ބައި-އިލެކްޝަން،މާލެ-1

މާލެ

2

2

ބައި-އިލެކްޝަން،ހުޅުމާލެ-1

ހުޅުމާލެ

 

 

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ރަމަޟާން 1443  

27 އެޕްރީލު  2022