Election Commission of Maldives


ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި

29 މާޗް 2022, 12:00 އިއުލާން

(IUL)38-AA/38/2022/100:ނަންބަރު

އިޢުލާނު

 

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 
29  މާރިޗު   2022 
26 ޝަޢުބާން  1443