Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ

06 އޭޕްރީލް 2021, 01:30 އިއުލާން
އިޢުލާނު : ނަންބަރު: (IUL)38-AA/38/2021/133

                                                                                                                                                  ނަންބަރު: (IUL)38-AA/38/2021/133

                             

 

          

 

                                                                          އިޢުލާނު

 

1422 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އަދި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރުފަހު 01:00 އެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                                                                    06 އޭޕްރީލް   2021 

                                                                    24 ޝަޢުބާން  1442