Election Commission of Maldives


ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް 2022 ފާހަގަކުރުމުގޮތުން ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022, 12:00 އިވެނޗޓް