Election Commission of Maldives

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 21 ޖުލައި 2005

އިސްވެރިން

  • ވަގުތީ ލީޑަރ: އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ. ދޫރިޔާ - ހަވަނަ ފަންގިފިލާ
  • މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 7979600 / 9924474

ފެކްސް: 3344774

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: 

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 14:00 އަށް (އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި)

30 ޖޫން 2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 2886